Výroba plastových jímek a nádrží PDF Tisk

Jímky a nádrže jsou vyráběny svařováním desek z extrudovaného polyprophylenu o síle 5-15 mm.

• jímky samonosné válcové

• jímky jednoduché válcové k obetonování

• jímky jednoduché hranaté k obetonování

Objem, velikost i tvar jímky je možno přizpůsobit dle potřeb zákazníka. Všechny jímky musí být uloženy na pevném betonovém základě tloušťky min. 15 cm. Jáma je na průměru vždy větší asi o 30 cm.

 

Jímky samonosné válcové

Tyto jímky zasypáváme zeminou bez ostrých předmětů a nebo pískem. Není nutné napouštět vodou. Strop je konstruován pouze jako pochůzný pro zasypání max. 0,5 m zeminy. Zemina nebo písek musí usedat vlastní vahou.

 

Jímky jednoduché válcové a hranaté – k obetonování

Tyto jímky je nutné celé obetonovat suchým betonem za současného napouštění vodou. Hladina vody musí být vždy asi o 20 cm nad výškou betonu. Před betonáží protáhneme předvrtanými oky v žebrech jímky armovací drát. Strop u těchto jímek je nepochůzný a je nutné zpevnit jej armaturou a betonem nebo panelem.

Všechny jímky jsou standardně osazeny revizním otvorem průměru 60 cm, výšky 50 cm a vstupními nášlapy. Průměry nátokových a odtokových armatur - dle potřeb zákazníka.

 

Aktualizováno ( Pondělí, 05 Březen 2018 11:49 )